Consejo de Departamento

O consello de departamento é o órgano colexiado de goberno do departamento.

Competencias

  • Elixir o director e de ser o caso, revogalo.
  • Programar as actividades docentes e eventualmente investigadoras do departamento, elaborar o seu plano de organización docente e propoñer os programas de doutoramento.
  • Formular as demandas do persoal docente e investigador.
  • Organizar cursos ou estudos de posgrao ou especialización dentro do seu ámbito de competencia.
  • Participar na selección e contratación do persoal docente e investigador.
  • Propoñer nomeamentos de doutores honoris causa.
  • Aprobar a distribución do orzamento anual do departamento e a súa execución.
  • Elaborar o regulamento de réxime interno do departamento.
  • Calquera outra competencia que lle sexa asignada polas disposicións legais vixentes e polos Estatutos da Universidade da Coruña.

Actas

 

 

Miembros

Sector A: DOCTORES/AS U OTRO PDI A TIEMPO COMPLETO

ACINAS GARCÍA, JUAN ROMÁN
ÁLVAREZ GARCÍA, JULIA
ÁLVAREZ-CAMPANA GALLO, JOSÉ MANUEL
ANTA ÁLVAREZ, JOSÉ
BARNECHE NAYA, VIVIANA
BARRIENTOS RODRÍGUEZ, VÍCTOR
CAGIAO VILLAR, JUAN
CAÑO GOCHI, ALFREDO DEL
CARRO LÓPEZ, DIEGO
CEA GÓMEZ, LUIS
CRUZ LÓPEZ, MARÍA PILAR DE LA
DELGADO MARTÍN, JORGE JOSÉ
EIRAS LÓPEZ, JAVIER
FERNÁNDEZ RUÍZ, JESÚS
GONZÁLEZ FONTEBOA, MARÍA BELÉN
HERNÁNDEZ IBÁÑEZ, LUIS ANTONIO
HERRADOR BARRIOS, MANUEL FRANCISCO
JÁCOME BURGOS, JUAN ALFREDO
JUNCOSA RIVERA, RICARDO ANTONIO
MACIÑEIRA ALONSO, ENRIQUE
MARTÍNEZ ABELLA, FERNANDO
MARTÍNEZ LAGE,MARÍA ISABEL
MEDINA RODRÍGUEZ, LUIS ESTEBAN
MÉNDEZ SALGUEIRO, JOSÉ RAMÓN
MIHURA LÓPEZ, MARÍA ROCÍO
MIJARES COTO, MARÍA JOSÉ
MONTENEGRO PÉREZ, LUIS
NAVES GARCÍA-RENDUELES, ACACIA
NOVALES ORDAX, MARGARITA
ORRO ARCAY, ALFONSO
PADILLA BENÍTEZ, FRANCISCO
PENA MOSQUERA, LUÍS
PEÑA GONZÁLEZ, ENRIQUE
PÉREZ ORDÓÑEZ, JUAN LUIS
PÉREZ PÉREZ, IGNACIO
PUERTAS AGUDO, JERÓNIMO
REGUEIRO FERNÁNDEZ, AHITOR
RODRÍGUEZ BUGARÍN, MIGUEL DOMINGO
RODRÍGUEZ PASANDÍN, ANA MARÍA
SAMPER CALVETE, FRANCISCO JAVIER
SÁNCHEZ-TEMBLEQUE DÍAZ-PACHE, FÉLIX
SEARA PAZ, GUMERSINDA
SOLOZABAL BASAÑEZ, JON
SUÁREZ LÓPEZ, JOAQUÍN
TAIBO PENA, FRANCISCO JAVIER
VARELA GARCÍA, FRANCISCO ALBERTO
VÁZQUEZ GONZÁLEZ, ANA MARÍA
VÁZQUEZ HERRERO, CRISTINA MERCEDES

Sector B: PROFESORADO A T. PARCIAL, PDI EN FORMACIÓN Y LECTORES/AS

ANTÓN CASADO, ARTURO
NAVES GARCÍA-RENDUELES, JUAN
ROJO LÓPEZ, GEMMA
SANDE GONZÁLEZ-CELA, JOSÉ

Sector C: ESTUDIANTES

ALONSO RODRÍGUEZ, PABLO
BENAVIDES CABEZAS, IVÁN
PAZOS TABOADA, DAMIÁN
PRADA VARELA, ALEXANDRE ISMAEL
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, IVÁN
SOTELO DOMÍNGUEZ, LUIS
SOUTO AMIGO, ALBA
TRASEIRA PIÑEIRO, LAURA
VÁZQUEZ VARELA, MIGUEL ÁNGEL

Sector D: PAS

VÁZQUEZ GONZÁLEZ, JULIA

Comentarios cerrados.